Akdağ-Ocaklı Çağlayanı-Kaz Gölü Gezisi

Kategori: Faaliyetlerimiz Çarşamba, 25 Kasım 2015 tarihinde yayınlandı. İsmail Bayram tarafından yazıldı.

Gezinin İlk durağı Akdağ oldu. Akdağ ilimiz sınırları içerisinde yer alan  en önemli dağlık alanlardan birini teşkil etmektedir. 1916 m yüksekliğinde olan bu dağ büyük oranda paleozoik yaşlı mermer ve kireçtaşlarından oluşmaktadır. Kireçtaşının çok sığ olmaması yüzey ve derinlik karstına ait pek çok karstik şeklin oluşmasına imkan tanımıştır. Akdağ gerek mağaralar gerekse dolin ve lapya gibi yüzey şekilleri bakımından oldukça zengindir. Özellikle iyi gelişmiş dolin oluşumları etkileyici bir manzara sunar. Bu dolinlerin tabanı toprak örtüsüyle kaplı olup bahar devresinde doğal çiçek bahçesi gibi görünecektir. Akdağın zirvesi mükemmel bir seyir terası özelliği taşımaktadır. Zirveden  Tokat ve Artova kusursuz bir görüşle izlenebilmektedir. 

12274624_10153452617502886_2821246635192493565_n.jpg

Gezimizin rotası üzerinde yer alan Ocaklı Çağlayanı'na da uğradık. Çağlayan, Pazar İlçesinin Ocaklı Köyü Sınırları içerisinde yer alır. Ocaklı Çağlayanı Akdağ’dan gelen kalsiyum karbonatlı suların oluşturduğu bir traverten basamağı üzerinde gelişmiştir. Bahar devresinde suyu oldukça gür olan çağlayan yaz devresinde tarımsal sulama ve yağış azlığı nedeniyle bir miktar azalmaktadır. Ballıca Mağarası ve Akdağ güzergahı üzerinde yer alan Çağlayan Pazar destinasyonları içerisindeki bütünlüğü sağlayan bir ara nokta olması bakımından son derece önemlidir. Birbirine yakınca konumlanmış bu üç doğal varlık (Ocaklı Çağlayanı-Akdağ-Ballıca Mağarası) günübirlik ziyaretler için oldukça doyurucu bir güzelliğe sahiptir.

  12279136_10153452617562886_5964305037770014477_n.jpg

41.jpg

Ve Kaz Gölü...Milyonlarca yıllık sırdır aslında Kaz Gölü. Neojen göllerinin Anadoludaki son kalıntılarından biridir. Milyonlarca yıl doğal koşullara karşı direnen göl en son 1960 lı yıllarda Kazovanın drenajı çalışmalarında kurutulmak istenmiş fakat başarılı olunamamıştır. Bu doğanın insan faaliyetlerine karşı kazandığı en önemli zaferlerden biridir aslında  Bunun temel sebeplerinden birisi Kazova’da taban suyu seviyesinin çok yüksek olması, ikincisi ise ovanın yükselti özelliği sebebiyle taban suyunun batı yönelimli olmasıdır. Kaz gölü bugün yaban hayatı geliştirme sahası olarak tescil edilmiştir. Kaz Gölü geçmişte pek çok kuş türünün mevsimlik göçlerinde tercih ettiği sulak alanlardan biridir. Günümüzde bu kuşların tür ve sayısında önemli bir azalma olduğu yöre halkı tarafından ifade edilmektedir. Buna rağmen özellikle kış ve bahar mevsimlerinde doğa fotoğrafçıları ve ornitologların ilgisini çekebilecek, kuş türlerine rastlanabilmektedir. Gölde sürüler oluşturan sakarmekeler dışında ördek, kaz, turna ve pelikan gibi kuş türlerine de rastlanabilmektedir. Göl çevresinde gözlem kuleleri atıl halde ziyaretçilerini beklemektedir. Kaz Gölü Pazar destinasyonları içerisinde değerlendirilebilecek en önemli doğal varlıklarımızdan birisidir.

12240133_168643706821623_6507598065588447442_n.jpg

Gösterim: 2001